1. Dönem Sınav Takvimi ve Sınav Hakkında Bilgilendirme

1. Dönem Sınav Takvimi ve Sınav Hakkında Bilgilendirme

SINAVLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

 

1- Sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?
Sınav takvimi için TIKLAYINIZ!

 

2- Şehir dışında bulunan öğrenciler bulundukları illerde sınava girebilecek mi?

Evet, şehir dışında bulunan tüm öğrencilerimiz (pansiyona kayıtlı olup olmaması fark etmeksizin) Bakanlığın yazısında da belirtildiği gibi o ilde bulunan resmî veya özel aynı türde bir okulda sınava girebileceklerdir. Öğrenciler bu okulda girdikleri derslerin sınavlarına, o okulun hazırlamış olduğu takvim ve sorularla girecektir. 

 

3- Aynı tür okuldan kastınız nedir?

Cağaloğlu Anadolu Lisesi bağlamında aynı türde okuldan kastedilen SINAVLI/SINAVSIZ ÖZEL VEYA RESMÎ ANADOLU LİSESİ'dir. Türkiye'de herhangi bir ilde bulunan sınavlı/sınavsız tüm Anadolu Liselerinde sınava girebilirler.

 

4- Sınava gireceğim Anadolu Lisesinde Almanca sınavı nasıl olacak?

- Öğrencinin sınava gireceği okulun birinci yabancı dili Almanca ise, diğer sınavlarda olduğu gibi, öğrenci o okulun Almanca sınavına girebilir.

- Öğrencinin sınava gireceği okulun birinci yabancı dili Almanca değilse, Cağaloğlu Anadolu Lisesindeki sınav takvimine göre ilgili okula sınav günü sorular okul idaresi tarafından gönderilecektir. İlgili okul, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini okul idaresi tarafından gönderilen sorulardan sınav yapacaktır. Almanca sınav kâğıdı, öğrencinin diğer derslerden de aldığı notlarla birlikte, bir tutanakla, karşı ödemeli olarak Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne postalanacaktır. Postalanmadan önce ilgili evraklar elektronik ortamda Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

- Öğrenci, Almanca haricinde tüm derslerin sınavlarında, sınava girilecek olan okulun sınav takvimine tabidir ve o okulun sınav sorularını çözecektir.

 

5- Hazırlık sınıfındayım. Bulunduğum ilde yer alan Anadolu Lisesinde hazırlık sınıfı yok. Bu durum nasıl olacak?

Öğrencinin bulunduğu ilde hazırlık sınıfı olan bir Anadolu Lisesi yoksa Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul idaresi, tüm derslerin sınavlarını ilgili okula gönderecektir. Hazırlık sınıfı olan bir Anadolu Lisesinde sınava girmenizi tavsiye ederiz. 

 

6- Sınıf düzenleri nasıl olacak?

Sınıf yerleşim listesi için TIKLAYIN. (Listeler 08.03.2021 tarihinde eklenecektir.)

Tüm öğrencilerimiz okulda sınava girecek şekilde sınıf yerleşimleri yapılmıştır. Bu listelerde olup başka illerde sınava girecek öğrencilerimiz de mevcut olabilir. Sınıflarımız sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacaktır. 

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde izole bir ortamda sınava alınacaktır.

 

7- Sınav saatleri nasıl olacak?

Sınav saatleri sınav takviminde belirtilmiştir. Sınav takvimi için TIKLAYINIZ!

 

8- Şehir dışında bir okulda sınava gireceğim. Ne yapmam gerekiyor?

Öncelikle öğrencinin bulunduğu ilde sınava gireceği okula dilekçe ile başvurması ve onay alması gerekmektedir. Başvurulan okula verilen dilekçenin pdf formatında taranmış hâli veya fotoğrafı BAŞVURU FORMU'na eklenecektir.

 

Başvuru formunu doldurmak için son tarih 26.02.2021, 14:00'dır. Son başvuru tarihinden itibaren kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 

9- Cağaloğlu Anadolu Lisesinde sınava gireceğim. Ne yapmam gerekiyor?

Öğrenci pansiyonda kalıyorsa 11 ve 12. Maddelerde belirtilen formların doldurulması  gerekmektedir. Pansiyonda kalmayan öğrencilerin sadece sınav saatinde okula gelmeleri yeterlidir.

Öğrencilerin sınavdan önce SINIF LİSTELERİ'nden adını bularak hangi sınıfta olduğuna bakması okuldaki yoğunluğu azaltacaktır. (Listeler 08.03.2021 tarihinde eklenecektir.)

 

10- Raporum var/Covid testim Pozitif/Temaslı kişiyim. Mazeret Sınavları ne zaman olacak?

Mazeret sınavları Zümre Öğretmenlerinin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır.

 

11- Kız pansiyonunda kalıyorum. Okulu nasıl bilgilendirebilirim?

Öğrencilerimizin KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN OKUL İDARESİNİ BİLGİLENDİRME FORMU'nu doldurmaları gerekmektedir.

 

12- Erkek pansiyonunda kalıyorum. Okulu nasıl bilgilendirebilirim?

Okulu arayarak yahut Müdür Yardımcısı Gülnihal COŞKUN'a mesaj göndererek bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

13- Başka bilmem gereken bir durum var mı?

Sınava okulumuzda girecekseniz şu durumlara dikkat etmeniz sizden beklenmektedir.

- Sınav süresi 40 dakikadır.

- Sınavlardan 1 Kasıma kadar işlenen konulardan sorumlu olunacaktır.

- Tüm öğrencilerimizi kişisel temizliklerine özen göstermeleri gerekmektedir.

- Öğrencilerimizin yanlarında getirmiş oldukları maskeleri okul girişinde değiştirmeleri tavsiye edilmektedir.

- Öğleden sonra sınavı olan gruplar sınavlardan 30 dakika önce okul bahçesine alınmaya başlayacaktır. Lütfen okula gelişinizi buna göre ayarlayınız.

- Öğleden önce sınavı olan gruplar öğleden sonra okul içerisinde kalamayacaklardır. (Kütüphane dâhil.)

- Öğrencilerimiz listede yer alan sıraya göre S düzenine göre sıralarına oturacak, tüm sınav günlerinde aynı sırada sınava gireceklerdir.

- Sadece raporu veya Covid-19 testi pozitif/temaslı olan öğrenciler mazeret sınavlarına girebileceklerdir. Bunlar haricinde sınava girmeyen öğrenciler sınavlardan başarısız sayılacaklardır.

- Mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin hem ilgili müdür yardımcısına hem de dersin öğretmenine mazeret beyan eden belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.

 

15.02.2021 10023

9-17 MART 2021 - 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ (TARİHE GÖRE)

9-17 MART 2021 - 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ (SINIFLARA GÖRE)

ÖĞRENCİ SINIF YERLEŞİM LİSTELERİ 

SINIF BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ SAYILARI

OKULUMUZDA SINAVA GİRECEK OLAN VE PANSİYONDA KALACAK KIZ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SINAV KAYIT FORMU

İL DIŞINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SINAV KAYIT FORMU