1 Mart 2021 İtibarıyla 12. Sınıfların Yüz Yüze Eğitime Başlaması Hakkında Bilgilendirme

1 Mart 2021 İtibarıyla 12. Sınıfların Yüz Yüze Eğitime Başlaması Hakkında Bilgilendirme

Bakanlığın gönderdiği resmî yazıya göre 1 Mart 2021 itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecektir. Yazıya göre;

- Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır.

- Yüz yüze eğitime katılmayacak öğrencilerin velilerinin, Covid-19 salgını sebebiyle öğrencisini yüz yüze eğitim için okula göndermek istemediğine dair talebini bir dilekçe ile okul idaresine iletmesi gerekecektir. (Dilekçenin fotoğrafı veya pdf formatında taranmış hâli ilgili forma yüklenecektir)

- 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler haftada 16 saat şeklinde (2 gün) planlanacaktır.

- Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer kademelerin dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler sınavda yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaktır.

- Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile sınav dönemlerinde pansiyona kayıtlı öğrencilerimiz, yine pansiyonda kalmaya devam edecektir. (Yüz yüze eğitime katılacak pansiyonlu öğrencilerimizin ilgili formu dikkatli bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.)

16.02.2021 2168

Öğrenciyi Yüz Yüze Eğitime Göndermeme Talebi ÖRNEK DİLEKÇE

Yüz Yüze Eğitime Katılım Durumu Tespit Formu

     -Yüz yüze eğitime katılım durum tespit formunu tüm 12. sınıf velilerimizin doldurması gerekmektedir.

     -Öğrencisini yüz yüze eğitime göndermeyecek olan velilerimizin dilekçe örneğini doldurup forma eklemesigerekmektedir.