169. Dönem Pansiyon Ön Kayıt Formu

169. Dönem Pansiyon Ön Kayıt Formu

2022 LGS sonuçlarına göre okulumuzu kazanan ve pansiyon talebinde bulunacak tüm hazırlık öğrencilerimizin (kız-erkek) ön kayıt formunu 12 Ağustos 2022 Cuma günü saat 12:30'a kadar doldurmaları gerekmektedir. 

169. Dönem Kız Pansiyonu Ön Kayıt Formu İçin TIKLAYIN.

169. Dönem Erkek Öğrenci Pansiyon Talep Formu İçin TIKLAYIN.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık sınıfı kız öğrencilerinin pansiyon kesin kayıt başvuruları 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında okulumuzda yüz yüze yapılacaktır. Erkek öğrencilerin pansiyon kesin kayıt tarihleri daha sonra web sitemizden duyurulacaktır.

Pansiyon başvuruları için kayıt kılavuzunda yer alan evrakların ve ekte paylaşılan formların önceden çıktı alınıp doldurulması gerekmektedir. 

İş ve işlemler 169. dönem kayıt randevularında belirtilen tarih ve saate göre yapılacaktır. 

Pansiyon Kayıt Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

 

05.08.2022 1630

Kız pansiyonumuza ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

1- Paralı yatılılık müracaat dilekçesi (Okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır)

2- Pansiyon başvuru bilgi formu (Okulumuzdan veya web sitemizde alınacaktır)

3- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

4- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak "Yatılı okumasına engel bir hastalığı yoktur" ibareli sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

5- Aile nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (Velinin aile bireylerin isim ve TC kimlik numaraları ile birlikte vereceği yazılı ve imzalı beyanı yeterlidir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf

7- Paralı yatılılık için birinci taksitin teslimi.

8- Veli izin muvafakat belgesi ( Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

9- Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

10- Evci/Çarşı izin belgesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

11- Pansiyon-Öğrenci-Veli sözleşmesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

12- Parasız yatılılık müracatı için yukarıda paylaşılan kılavuzdaki evrakların hazırlanması ve eksiksiz olarak tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli müracatlar kabul edilmeyecektir.

YUKARIDA İSTENEN PANSİYON EK FORMLAR İÇİN TIKLAYIN.