170. Dönem Kız Pansiyonu Ön Kayıt Formu

170. Dönem Kız Pansiyonu Ön Kayıt Formu

2023 LGS sonuçlarına göre okulumuzu kazanan ve pansiyon talebinde bulunacak tüm 170. Dönem kız öğrencilerimizin ön kayıt formunu 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar doldurmaları gerekmektedir. 

170. Dönem Kız Pansiyonu Ön Kayıt Formu İçin TIKLAYIN.

Pansiyon kayıt iş ve işlemleri 170. dönem kayıt randevularında belirtilecek olan tarih ve saate göre yapılacaktır. Kız pansiyon kayıtların yüz yüze yapılması esastır.

Pansiyon başvuruları için kayıt kılavuzunda yer alan evrakların ve ekte paylaşılan formların önceden çıktı alınıp doldurulması gerekmektedir. EK FORMLAR İÇİN TIKLAYIN.

Kız pansiyonumuza ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

1- Paralı yatılılık müracaat dilekçesi (Okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır)

2- Pansiyon başvuru bilgi formu (Okulumuzdan veya web sitemizde alınacaktır)

3- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

4- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak "Yatılı okumasına engel bir hastalığı yoktur" ibareli sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

5- Aile nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (Velinin aile bireylerin isim ve TC kimlik numaraları ile birlikte vereceği yazılı ve imzalı beyanı yeterlidir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf

7- Paralı yatılılık için birinci taksitin teslimi.

8- Veli izin muvafakat belgesi ( Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

9- Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

10- Evci/Çarşı izin belgesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

11- Pansiyon-Öğrenci-Veli sözleşmesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

12- Parasız yatılılık müracatı için yukarıda paylaşılan kılavuzdaki evrakların hazırlanması ve eksiksiz olarak tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli müracatlar kabul edilmeyecektir.

04.08.2023 1901