2021-2022 Kız Pansiyonu Kontenjanı ve Kayıt Takvimi

2021-2022 Kız Pansiyonu Kontenjanı ve Kayıt Takvimi

 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı kız pansiyonu kontenjan ve kayıt takvimi için TIKLAYIN.

 

02.08.2021 3223

Kız pansiyonumuza ilk defa kayıt yaptıracak hazırlık ve ara sınıf öğrencilerimiz için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir:

1- Paralı yatılılık müracaat dilekçesi (Okulumuzdan veya web sitemizden alınacaktır)

PANSİYON EK FORMLARI İÇİN TIKLAYIN.

2- Pansiyon başvuru bilgi formu (Okulumuzdan veya web sitemizde alınacaktır)

3- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

4- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak "Yatılı okumasına engel bir hastalığı yoktur" ibareli sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

5- Aile nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (Velinin aile bireylerin isim ve TC kimlik numaraları ile birlikte vereceği yazılı ve imzalı beyanı yeterlidir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf

7- Paralı yatılılık için birinci taksitin teslimi.

8- Veli izin muvafakat belgesi ( Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

9- Pansiyon demirbaş eşya taahhütnamesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

10- Evci/Çarşı izin belgesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

11- Pansiyon-Öğrenci-Veli sözleşmesi (Kayıt sırasında okulumuzda verilecektir)

12- Parasız yatılılık müracatı için yukarıda paylaşılan kılavuzdaki evrakların hazırlanması ve eksiksiz olarak tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli müracatlar kabul edilmeyecektir.