Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

1. Sınav, 25 Nisan 2021 tarihinde, saat 10:00'da yapılacaktır.

2. Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar sınava başvuru yapabilir.

3. Sınav başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır. Başvuru için okulumuzu arayarak randevu almanız gerekmektedir

4. Sınava başvurulabilmesi için ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

5. Ailenin gelir tespitinin yapılabilmesi için "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" doldurulacak ve beyana esas olan belgeler okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

a.       Velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,

b.      Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

c.       Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır.

6. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

12.02.2021 777

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

EK-1 ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME İÇİN TIKLAYIN.