ERASMUS+ PROJESİ

ERASMUS+ PROJESİ "WATER-FORMULA , LİFE, POESY"

Okulumuz Avrupa Birliği Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında 'Water-Formula , Life, Poesy' konulu projeyi  yürütmektedir. Projemiz Ulusal Ajansın (www.ua.gov.tr)  katkılarıyla   yapılmaktadır. 

25.05.2016 3166

dosyalar/2016_09/01115207_okulwebsunumu.pptx (9MB)

 

Projemiz Letonya'nın koordinatörlüğünde Letonya, Almanya, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz ve Türkiye arasında gerçekleşmektedir.

Projemiz suyun fiziksel yapısı, kimyasal yapısı, kirli su, temiz su, sert su, yumuşak su, gıdalarda su ve üretimde su, su ve sanat, suyun mucizeleri, suyun felaketleri, iklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık, edebiyatta  dinde ve folklorde su, suyun korunması ve su tüketiminde bilinçlenme konularını kapsamaktadır.

Proje ülkelere paylaştırılmış konularla, yukarıda adı geçen ülkelerden  okulların desteğiyle  sunum, deney, çizim  yaparak, fotoğraf çekerek, afiş ve broşür hazırlayarak, şarkılar ve şiirler söyleyerek , geziler yapıp tesis ve kurumlar ziyaret ederek, her bir ülkede öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkeler arası yapılan toplantı, gezi ve çalışmalardaki birliktelik farklı kültürlerin birbirini tanımasını, kültürel alışverişi, kaynaşmayı, kültürel gelişimi ve yabancı dil kullanımının geliştirilmesini, kişilerin bulundukları sınıf ortamından çıkarak farklı düşünceleri yerinde görmesi, kabuğunu kırması, yeni bakış açıları kazanmasını sağlamakta ayrıca fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya gibi derslere olan ilgiyi artırmaktadır.

Projemizde suyun hayatımızın her noktasında bizimle olduğunu daha iyi fark ettik. Bizler Avrupa vatandaşlar olarak Dünya'nın ve canlıların geleceği için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli, suyu korumalı ve bilinçli tüketmeli ve bu bilinci herkese aktarmalıyız.