Hazırlık Sınıfı Yeterlilik/Muafiyet Sınavı

Hazırlık Sınıfı Yeterlilik/Muafiyet Sınavı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

  • Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, okul yönetimine yazılı olarak başvurur.
  • Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden yeterlilik sınavına alınır.
  • Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

2020-2021 Eğitim öğretim yılında okulumuz hazırlık sınıfına yerleşen öğrencilerimiz için 22 Eylül Salı günü, Saat: 10:00'da okulumuz 10-E sınıfında yeterlilik/muafiyet sınavı yapılacaktır. Sınav, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak okul binamızda yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Hazırlık yeterlilik/muafiyet sınavına katılmak isteyen öğrencilerimizin velilerinin 15 Eylül Salı gününe kadar talep dilekçelerini okula elden teslim etmeleri veya dilekçenin aslını daha sonra okula ulaştırmak kaydıyla cagalogluanadolulisesiresmi@gmail.com adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Sınav, belirtilen tarihe kadar başvuru yapan öğrenciler için uygulanacaktır.

Sınavda öğrencilerimiz Almanca (yazılı ve sözlü) ve Türkçe derslerinden sorumlu olacaktır.

Sınava girecek öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı, kalem ve silgisi ile belirtilen saatte okulumuzda hazır bulunması gerekmektedir.

 

Talep Dilekçesi Örneği İçin Tıklayınız.

11.09.2020 3213