Nakil Başvurusu (Eylül 2020 Dönemi)

Nakil Başvurusu (Eylül 2020 Dönemi)

31.10.2019 990

Okulumuza ara sınıflar için (9, 10, 11, 12) nakil başvurusunda bulunan öğrencilere yönelik yapılacak sınavın içeriği şu şekildedir.

 

Türkçe Sınavı:

Tarih: 30.09.2020

Saat: 14.00

Sınav İçeriği: Anlatım Bozukluğu, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Ses Bilgisi – Ses Olayları, Sözcükte ve Cümlede Anlam, Türk Dilinin Tarihî Süreci İçerisinde Klasikleşen Eserleri ve Yazarları, Şiir Bilgisi (Konularına Göre Şiir Türleri, Kafiye, Redif ve Ölçü Bulma vs.), Hikâye Türleri (Olay ve Durum Hikâyeleri), Kuralları Dahilinde Kompozisyon Yazma

Sınav Başarı Notu: 70/100

 

 

Almanca Sınavı:

Tarih: 30.09.2020

Saat: 12.00

Sınav İçeriği: A2 düzeyi Almanca Sınavı (dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma)