Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurulu

15.10.2021 714

TÜM OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİNE

 

9.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantımız, 31.10.2021Pazar günü saat 11:00' de, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 07/11/2021 Pazar günü saat 11:00' de Covid-19 konusunda gerekli önlemler alınmak kaydıyla olarak aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılacaktır. 

 

                                                                                                              

Gündem Maddeleri

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Okul Müdürü Mehmet AYBEK'in Kurula Hitabı

4-Divan Başkanı ve Kâtip Seçimi

5-Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporu'nun Okunması

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

8- Tahmini Bütçenin Görüşülmesi

9- Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

10- Dilek, Temenniler ve Kapanış                                      

 

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Mehmet AYBEK

  Okul Müdürü