Tarihî ve Edebî Perspektiften II. Abdülhamid Dönemi-Sempozyum

Tarihî ve Edebî Perspektiften II. Abdülhamid Dönemi-Sempozyum

Tarih ve Kültür-Edebiyat kulüplerimizin iş birliğiyle tartışmalara sıkça konu olan bir döneme bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmak amacıyla düzenlediğimiz "Tarihî ve Edebî Perspektiften II. Abdülhamid Dönemi" sempozyumumuzun konuşmacıları ve bildiri teslim tarihleri belirlendi.

Siz de bir lise öğrencisi olarak 3. veya 4. oturumlarda bildiri sunmak istiyorsanız iletişim için calsempozyum@gmail.com adresine mail yoluyla başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca sorularınız için Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Dr. Samet Kara (sametkara29@gmail.com), Tarih öğretmenimiz Ömer Akarlar (akarlar75@gmail.com) ve Tarih Kulübü başkanımız Emin Kağan Heybet (ekaganheybet@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

21.12.2019 879

21-12-2019